กรมอนามัยเผยแหล่งน้ำสะอาดมีเพียง40%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ทั้งน้ำประปา น้ำฝน น้ำบาดาลและน้ำบ่อตื้น พบว่า สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ขณะที่ตู้น้ำหยอดเหรียญ ได้มาตรฐาน ร้อยละ 70 เฉพาะที่ จ.สระบุรี ที่เพิ่งได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ตามมาตรฐาน ความสะอาดของกรมอนามัย ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกับองค์การอนามัยโลก คือ ต้องปลอดเชื้อแบคทีเรีย และโลหะหนักปลอมปน เพิ่มเติมอีก 7 แห่ง

ในปีนี้ ยังพบประชาชนป่วยเป็นโรคบิด จากการดื่มน้ำ ไม่สะอาดในรอบปี 2553 มากถึง 11,083 ราย ดังนั้น ในวันนี้ซึ่งเป็นวันน้ำโลก ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้วางแผนขยายการปรับปรุงมาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ให้มีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการออกสำรวจแหล่งน้ำทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หากพบการปนเปื้อนมากจะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อความสะอาดควรนำน้ำไปต้มก่อนทุกครั้ง หมั่นทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำทุก 6 เดือน ส่วนบ้านที่ติดเครื่องกรองน้ำควรเปลี่ยนไส้กรองตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

สำหรับแหล่งน้ำ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดของกรมอนามัย ให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ขณะนี้มีอยู่กว่า 500 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคกว่า 100 แห่ง ประปาท้องถิ่น 213 แห่ง และประปาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการประปาส่วนภูมิภาคอีก 195 แห่ง