สุรินทร์ประกาศชื่อข้าราชการดีเด่นปี53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่คณะกรรมการจัดงาน วันข้าราชพลเรือน ได้มอบหมายให้อนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการยกย่องชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ โดยจัดพิธีเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 เมษายน 54 "วันข้าราชการพลเรือน"ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2553 ได้แก่ 1. นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นายอำเภอสำโรงทาบ 2. พ.ต.อ.วินัย เกตุพันธุ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ 3. นายพิณี หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรง ตำบลบึง อ.เขวาสินทร์ 4. นายศุภชัย ชุมไธสงค์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด