วิปรัฐ จ่อเลื่อนกฎหมายเลือกตั้งพิจารณา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพรุ่งนี้ วิปรัฐบาล จะเสนอให้มีการเลื่อนวาระการประชุม โดยนำเรื่อง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง 36 ฉบับ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ขึ้นมาพิจารณาก่อน ทั้งนี้จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 วาระ หากในวันพรุ่งนี้ ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 1 แล้วเสร็จ ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาต่อไปอีกไม่เกิน 2 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างกฎหมาย ทั้ง 3 ฉบับ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดังนั้นจึงจะมีการแจ้งไปยัง ประธานวิปฝ่ายค้าน เพื่อให้สนับ
สนุนเลื่อนวาระดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษด้วย