คมนาคมเตรียมขนคนกลับบ้านช่วงสงกรานต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำแผน "คมนาคมปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ปี 2554" เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันที่ 8- 18 เมษายน โดย กรมการขนส่งทางบก ให้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ดำเนินการของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ให้พนักงานขับรถ และพนักงานผู้ประจำรถทุกคน จะต้องมีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ (0%) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดเตรียมรถเที่ยวไป ตั้งแต่วันที่ 8-12 เมษายน จำนวน 38,699 เที่ยว สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ประมาณ 1,043,965 คน
และเที่ยวกลับ ระหว่างวันที่ 14 - 18 เมษายน จำนวน 25,197 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 787,483 คน พร้อมจัดรถสายสั้นให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพิ่มโบกี้ขบวนละ 2-3 ตู้ ในแต่ละขบวน และเพิ่มเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไปเพิ่ม 21 ขบวน และเที่ยวกลับเพิ่ม 17 ขบวน สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 119,000 คน/วัน

นอกจากนี้ กรมทางหลวง ได้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 และ 9 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี) ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน