เสื้อหลากสียื่นค้านนำบันทึกJBCมาพิจารณา

เสื้อหลากสียื่นค้านนำบันทึกJBCมาพิจารณา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ผู้ประสานงานกลุ่มพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน หรือ กลุ่มคนเสื้อหลากสี เปิดเผยว่า ในวันนี้ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการพิจารณาบันทึกการประชุม JBC ทั้ง 3 ฉบับ ที่
จะมีการพิจารณาในรัฐสภา เนื่องจาก การรับพิจารณาบันทึกดังกล่าว อาจเป็นการยอมรับข้อกล่าวหาของกัมพูชา ในกรณีที่กล่าวหาว่า ทหารไทยรุกล้ำเขตแดน รวมไปถึงจะมีการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ 2 คนไทย ที่ถูกดำเนิน
คดีในประเทศกัมพูชา อีกด้วย ทั้ง นายวีระ สมความคิด และ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ นอกจากนี้ ยังจะเดินทางต่อไป เพื่อยื่นหนังสือกับอัยการสูงสุด ในการคัดค้านการประกันตัวของกลุ่มแกนนำคนเสื้อแดง เนื่องจาก ได้มีการ
มาร่วมชุมนุมหลังได้รับการประกันตัว มองว่า อาจจะเป็นการละเมิดคำสั่งศาล