ชวนนท์กลับจากญี่ปุ่นแล้วเผยหลายจุดลำบาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีฯต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน TG 673 เมื่อเวลา 04.03 น.วันนี้ว่า ประชาชนและทางการญี่ปุ่น ซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมาก ที่ได้นำของไปบริจาคและมอบให้ โดยเฉพาะของพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้ง การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า มีหลายจุดที่ยังคงมีความลำบากต้องการน้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาวและไฟฉายเป็นจำนวนมาก ส่วนการรั้วไหลของ กัมมันตภาพรังสี จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะนี้ สามารถควบคุมได้แล้ว ทำให้คนไทยขอเดินทางกลับประเทศไทย น้อยลง เพราะหลายคนมีครอบครัวอยู่ที่นั้น ทั้งนี้ ยืนยันว่า ทางการไทย ได้เตรียมแผนอพยพ หากมีเหตุ
ฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแรงงานของคนไทยที่เสียชีวิตและได้มีการประสานกับทางการ และตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นแล้ว เพื่อเป็นการขอดูข้อมูลคนไทยเพิ่มเติม ขณะที่ ตัวเลขของคนไทยยังไม่สามารถติดต่อได้ ยอมรับว่ามีความสับสน เนื่องจากมีบางส่วนได้อพยพบางแล้ว แต่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หรือ สถานกุงสุล ณ เมืองโอซาก้า