แรงงานชาวปราจีนฯลิเบียถึงไทยก่อนสงคราม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาววิไลวรรณ คณานันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบ และสงครามในประเทศลิเบีย กรมการจัดหางาน ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ ในส่วน จ.ปราจีนบุรี มีแรงงานไทยที่ไปทำงานรวม 7 คน ที่ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ก่อนหน้านี้แล้ว เบื้องต้นมีการช่วยเหลือเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา 1,500 บาท และได้ช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางาน อีก15,000 บาท โดยเบื้องต้น ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 3 คน เหลืออีก 4คน นางสาววิไลวรรณ กล่าว และกล่าวต่อไปว่า ด้านแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ของ จ.ปราจีนบุรี นั้น ในช่วงสถานการณ์สึนามิ มีพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 บางส่วนที่ไปฝึกงาน และทางบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมได้จัดรับส่งกลับมาประเทศไทย แล้วเช่นกัน เนื่องจากเกรงเรื่อง น้ำ ไฟฟ้า ที่ไม่ได้รับความสะดวก