ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.44 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียน โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ คณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์จากโรงเรียนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช (คำอ่าน บัน-นา-สะ-สม-โพด) และนำคณะกรรมการโครงการ ฯ ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก บัณณาสสมโภช (คำอ่าน บัน-นา-สะ-สม-โพด) หมายถึง การเฉลิมฉลองปีที่ 50 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา เริ่มดำเนินงานครั้งแรกในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินโครงการ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.42 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงเปิดวิหารพระกรรมฐานพัชรกิติยาภานุสรณ์ 32 พระชันษา ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด