มส.ขอเจ้าคณะจว.ตั้งศูนย์ช่วยญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยผลประชุม มส.ว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการ มส. ในฐานะ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้แจ้งที่ประชุม มส. กรณีการสั่งการให้วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองนาริตะ เขตชิบะ ซึ่งเป็น
วัดสาขาของวัดปากน้ำภาษีเจริญ ทำการเปิดศูนย์ช่วยเหลือคนไทย ในประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหว และสึนามิ พร้อมกันนี้ มส.ได้มีมติเพิ่มเติมให้คณะสงฆ์ ทุกจังหวัด ร่วมรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทั้งนี้ส่วนกลางจะเปิดรับบริจาคที่ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมกันนี้ พศ.ยังเปิดบัญชีธนาคากรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสึนามิญี่ปุ่น" เลขที่บัญชี 0590178024 โดยจะสิ้นสุดการรับบริจาคเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภค ในวันที่ 30 เม.ย.นี้