กรณ์แจงวุฒิงบรายจ่าย54ชดเชยเงินคงคลัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงระหว่างการประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี 2554 ที่มีวงเงิน กว่า 9.9 หมื่นล้านบาท ว่า รัฐบาลต้องการนำเงินไปใช้ชดเชยเงินคงคลังจากการกู้ยืม ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 โดยจะไม่ต้องจัดเงินเพิ่มเติม 84,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชดใช้เงินคงคลังอีก ขณะเดียวกันรัฐบาลจำเป็นต้องนำไปใช้ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึง
ยังนำไปใช้สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการด้วย ขณะ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม กล่าวว่า งบประมาณที่กระทรวงคมนาคม ได้รับเพื่อนำไปใช้บูรณะ หลังเกิดอุทกภัย ก็ได้รับการจัดสรรเพียง 2,900 ล้านบาท จากความเสี่ยงที่มีอยู่กว่า 15,000 ล้านบาท พร้อมกับยืนยันว่า ได้มีการกระจาย โดยเน้นตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด