กทม.ชวนคนกรุงฯเอ็กซเรย์ปอดฟรี!

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเนื่องในการรณรงค์วันวัณโรคโลก ว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก (World TB Day) โดยในปีนี้ มีคำขวัญว่า On the move against Tuberculosis "รู้ทันวัณโรค พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" เพื่อร่วมรณรงค์แก้ปัญหาโรควัณโรค กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง กรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 มี.ค. 54 ดังนี้ ร่วมชมนิทรรศการสัปดาห์ต่อต้านวัณโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 68 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกแห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน อีก 106 แห่ง ร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมวันวัณโรคโลก ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ในวันที่ 24 มี.ค. 54 รับบริการเอ็กซเรย์ปอดฟรี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 40 แห่ง และรับบริการฉีดวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับมาก่อน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 68 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม.