หม่อมอุ๋ยหนุนนายกฯคนใหม่กล้าตัดสินใจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งหน้า ประเทศไทยต้องการผู้นำที่มีความกล้าตัดสินใจ เนื่องจากในขณะนี้เศรษฐกิจไทย กำลังเดินมาถึงทางตันอีกครั้ง จึงควรมีการเร่งพัฒนาโครงสร้างการลงทุนชายฝั่งทะเล เพราะทำให้ไทย เป็นแหล่งการลงทุนที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แต่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดในเรื่องของการขยายพื้นที่ ดังนั้นผู้นำรัฐบาลชุดใหม่ ควรมีการพัฒนาระบบกลาง เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งของเอเชียตะวันออก

นอกจากนี้ไทย ยังควรสร้างท่าเรือน้ำลึกในชายฝั่งตะวันตก เพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ โดยเชื่อว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว เนื่องจากมีความแข็งแกร่งด้านการเงินในเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้