สุดแปลก! ยายชาวอินเดียวกินทรายวันละ 2 กิโลกรัม

สุดแปลก! ยายชาวอินเดียวกินทรายวันละ 2 กิโลกรัม

สุดแปลก! ยายชาวอินเดียวกินทรายวันละ 2 กิโลกรัม

สำนักข่าวประเทศรายงานว่า นางกฤษณาวาตี อายุ 70 ปี ชาวเมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเมื่อเธอบประทานทรายวันละประมาณ 2 กิโลกรัมพร้อมอาหารตลอดช่วง 40 ปีที่ผ่านมาโดยไม่มีปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งในระยะแรกครอบครัวของนางกฤษณาวาตี ต่างพากันกังวลว่าการการรับประทานทรายเช่นนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของเธอ

ด้านแพทย์ กล่าวว่า การรับประทานทรายของนางกฤษณาวาตี ถือเป็นอาการป่วยทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง จำเป็นต้องได้รับการรักษาเยียวยา อาการป่วยนี้มีชื่อว่า PICA ผู้ป่วยโรคนี้จะอยากกินอาหารแปลกๆ ที่ไม่มีสารทางโภชนาการ อาทิเช่น โลหะ เส้นผม พลาสติก และดิน ิซึ่งโรคนี้ปกติพบในเด็กและผู้สูงอายุ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด