กรอ.คาดสึนามิทำนักท่องเที่ยวยุ่นลด1.8แสน

กรอ.คาดสึนามิทำนักท่องเที่ยวยุ่นลด1.8แสน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน หรือ กรอ. ได้รับรายงานผลกระทบญี่ปุ่นที่มีต่อไทย ซึ่งมีไม่มากนักแค่ช่วงระยะสั้น เท่านั้น โดยมีผลกระทบในกลุ่มซัพพลายเอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ยางพารา กล้วยไม้ โดยขณะนี้ ไทยยังมีสต๊อกชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ยังมีสต๊อกอยู่ประมาณ 1 เดือน แต่รถยนต์ก็คาดว่าจะหายไปประมาณ 5,000 คันต่สัปดาห์ ส่วนผลกระทบของภาคการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ที่มาท่องเที่ยวในไทยจะหายไปประมาณ 180,000 หรือ 16 % หลังจากเดือน มี.ค. ซึ่งกระทบ
เพียงสั้น ๆ 3-6 เดือน นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับ สารกัมมันตรังสี จะเข้ามาแพร่กระจายในไทยนั้น ได้มีการเฝ้าระวัง ทั้งทางอากาศ ทางอาหารและคน ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด