จ่อเอาผิดควาญช้างลอบย้ายสัตว์ออกนอกจว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาชี้เอาผิดควาญและเจ้าของช้าง ที่ลักลอบเคลื่อนย้ายช้าง ออกนอกพื้นที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่นำไปแสดงตามสวน สถานที่ท่องเที่ยว หรือ นำไปเดินเร่รอนขายกล้วย อ้อย ตามจังหวัดต่าง ๆ จะต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายและมีใบอนุญาตรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือ ปศุสัตว์อำเภอ ต้นทาง อย่างถูกต้อง ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดพบว่า ในเขตพื้นที่จังหวัดมีประชากรช้างอยู่จำนวน 374 เชือก มากที่สุดในเขตพื้นที่ อำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน แต่
ปัจจุบันเหลือช้างอยู่ในพื้นที่เพียงกว่า 60 เชือกเท่านั้น ส่วนที่เหลือควาญช้างและเจ้าของ ได้นำออกไปเดินเร่รอนตามจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจาก ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ไม่มีแหล่งอาหารเพียง ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ให้ควาญ หรือ เจ้าของ มาขออนุญาตเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ให้ถูกต้องไม่เช่นนั้น จะมีความผิดตามกฎหมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด