ตร.ประกาศปิดจราจรจัดงานกาชาด30มีค.-7เมย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.อุทัยวรรณ แก้วสอาด ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) เปิดเผยว่า จากกรณีจะมีการจัดงานกาชาด ประจำปี 2554 บริเวณสวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก จึงจำเป็นต้องปิด
การจราจรชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน โดยห้ามรถทุกชนิดผ่านเส้นทาง ประกอบด้วย 1.ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกราชวิถี (อู่ทองใน) ถึงบริเวณพระราชวังดุสิต 2. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพระรามที่ 5 (วัดเบญจมบพิตร) ถึงบริเวณลานพระราชวังดุสิต 3. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกศรีอยุธยา (พระรูป ร.5) ถึงถนนพิษณุโลก (สวนมิสกวัน) และ 4. บริเวณลานพระราชวังดุสิต สำหรับกำหนดวันและเวลา มี 1. วันที่ 30-31 มีนาคม และวันที่ 1, 4 และ 5 เมษายน ตั้งแต่เวลา 14.00 น.-23.00 น. 2. วันที่ 2, 3 และ 6 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-23.00 น. 3. วันที่ 7 เมษายน ตั้งแต่
เวลา 10.00 น.-24.00 น.

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่จะใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น เพื่อให้ได้รับความสะดวกกว่า โดยหากมีข้อสงสัยเส้นทางการจราจร และข้อมูลการจราจร สอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 หรือเว็บไซต์ www.trafficpolice.go.th