ปธ.วุฒิสภาให้รบ.5เต็ม10 แจงการอภิปรายฯ

ปธ.วุฒิสภาให้รบ.5เต็ม10 แจงการอภิปรายฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ประเมินภาพรวมการอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลตลอด 4 วัน ที่ผ่านมา เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่า ตนให้คะแนนการชี้แจงของรัฐบาลผ่านคาบเส้นได้ 5 คะแนน เต็ม 10 คะแนน ก็ยังไม่
สามารถชี้แจง ในบางประเด็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องภาษีบุหรี่ ทั้งนี้ ตนถือว่าการอภิปรายดังกล่าว ได้รับความรู้ใหม่ ส่วนการชี้แจงเรื่องสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้น มองว่า รัฐบาลยังชี้แจงประเด็นเดิม

ส่วนการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง 3 ฉบับ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภานั้น คาดว่า จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 45 วัน ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภา ในต้นเดือนพฤษภาคม พอดี

พร้อมกันนี้ ประธานวุฒิสภา กล่าวถึง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 ว่า มี ส.ว. แจ้งความประสงค์จะขออภิปรายจำนวน 32 คน โดยจัดสรรเวลาคนละ 12 นาที ซึ่งหากรวมเวลาในการชี้แจงของรัฐบาล และการประท้วงนั้น คาดว่า จะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 22.00 น. และเชื่อว่า ส.ว. จะไม่ตั้งป้อมประท้วงเพราะทุกคนมีเหตุผลเพียงพอ