ทนง ชี้รบ.ยุ่นควรสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นความร้ายแรงที่เกิดขึ้น และไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ซึ่งมองว่า พลเมืองของญี่ปุ่น ตลอดจนผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟู ทั้งสภาพเมือง และสภาพจิตใจ โดยเฉพาะความหวาดกลัว เรื่องสารกัมมันตรังสี ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่ารัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นนั้น น่าจะมีแผนการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมอยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน มองว่า ปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข คือ การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นที่ทราบดีว่า การคมนาคมส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนั้น อาศัยระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมด ส่วนโรงไฟฟ้าที่มีอยู่นั้น ก็ต้องประหยัดอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม สำหรับยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อีกอย่างนั้นมองว่า ประเทศญี่ปุ่นต้องหันกลับมาให้ความสำคัญ เรื่องของการรื้อฟื้นระบบเกษตรกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ นอกจากนี้ ยังกล่าวด้วยว่า การที่มีคนไทยจำนวนมาก อาศัย และทำงานในประเทศญี่ปุ่นนั้น กระทรวงแรงงาน ควรตั้งศูนย์ฝึกอาชีพขนาดเล็กหรือ เอสเอ็มอี หรือศูนย์ฝึกแรงงาน ในประเทศด้วย