จันทบุรีขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดจันทบุรีได้กำหนดพิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขึ้นในวันพุธที่ 6 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ ร่วมงานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับการแต่งกาย ทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว สำหรับบุคลทั่วไป ชุดไทย หรือชุดสุภาพ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด