เชื่อมต่อไฟฟ้าเตาปฏิกรณ์1,2,5,6ได้แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่ง เผยว่า หากการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าประสบปัญหา อาจต้องใช้วิธีการเททรายและหล่อคอนกรีต กลบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ โรงที่ 1 เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสี หลังจากที่ในตอนนี้มีการตรวจวัดสารปนเปื้อนในอากาศแล้ว พบว่ามีปริมาณไม่มากนัก ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมวางมาตรการป้องกันควบคุมผลิตภัณฑ์อาหาร โดยได้สั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดิบจากจังหวัดฟุกุชิมะและพืชผักจากพื้นที่ใกล้เคียง และอาจจะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติม หลังจากที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้เตือนประชาชนในหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า 40 กิโลเมตร งดดื่มน้ำประปา หลังพบ สารกัมมันตรังสี ไอโอดีน 3 เท่าของเกณฑ์ปลอดภัย