ช้างบุรีรัมย์เร่ร่อนหาเงินหลังเจอภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบกับช้างตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก ซึ่งมีอยู่ร่วม 100 เชือก คว้านช้างจะต้องพาออกไปเร่รอน ขายกล้วย อ้อย จากต่างจังหวัด บางส่วนนำไปรับจ้างตาามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นำเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงช้าง เพื่อความอยู่รอด เนื่องจากพื้นที่สาธารณะใกล้หมู่บ้าน ที่เคยเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงช้าง ได้ถูกชาวบ้านและนายทุนบุกรุกแผ้วถาง ประกอบกับ พืชอาหารช้าง ได้ประสบปัญหาภัยแล้งแห้งตาย ทำให้ปัจจุบันเหลือช้างอยู่ในหมู่บ้านทั้งตำบลไ ม่ถึง 20 เชือก กลุ่มผู้เลี้ยงช้าง
จึงวอนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาช่วยเหลือปลูกพืชอาหารช้างและทำปางช้าง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ให้ทั้งคนและช้าง มีรายได้อย่างยั่งยืน ไม่ต้องนำช้างออกเดินเร่รอน ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขจากภาครัฐอย่างจริงจัง เชื่อว่า ยังคงมีปัญหาช้างเดินเร่รอนต่อไป