สมาคมปาล์มถกแนวทางแก้ปัญหา24 มี.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 24 มี.ค. นี้ จะมีการประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มถูกกดราคา จากโรงสกัด ทำให้ราคาปาล์มในปัจจุบัน อยู่ที่ 5-5.50 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์ ให้ผู้ผลิตลดราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดลง 5 บาท หลังผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ไม่ควรออกมาประกาศ ก่อนที่จะมีการหารือกับผู้ประกอบการ เพราะถึงแม้ว่า ราคาปาล์มจะเริ่มลดลงในปัจจุบัน แต่ผู้ผลิตไม่สามารถปรับลดราคาจำหน่ายลงมาได้ทันที เนื่องจากราคาจำหน่ายที่ 47 บาทต่อขวด ยัง
เป็นราคาเสมอทุน จากเดิมที่ก่อนรัฐบาลยังต้องจากชดเชย 9 บาทต่อขวด

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ ควรปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด โดยหากต้นทุนผลิตลดลง เชื่อว่า ผู้ผลิตจะปรับลดราคาขายลงมาเอง เพื่อให้เกิดการแข่งขัน