ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 18.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้ย เวลา 17.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายกำธร สุวรรณปิยะศิริ บ.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 18.20 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดงนี้ ร้อยตำรวจโทวิทวัส แสงเพิ่ม กับ นางสาวนวลลักษณ์ ประภัสสรกุล และสิบตรี พิน บัวละวงศ์ กับ นางสาวกิตติวรา นวลบุตรดี ในวันดียวกันนี้ เวลา 15.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงร่วมบันทึกแถบวิดีทัศน์รายการ "เที่ยวละไม...ไทยแลนด์เวิลด์ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2554

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด