โพลเผย1ด.สุดท้ายรัฐแก้ข้าวยากหมากแพงก่อน

โพลเผย1ด.สุดท้ายรัฐแก้ข้าวยากหมากแพงก่อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ทำการสำรวจเรื่อง 1 เดือนสุดท้าย ของรัฐบาล ประชาชนอยากได้อะไร จากลุ่มตัวอย่าง 1,106 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.8 มองว่า ชีวิตความเป็นอยู่ในยุครัฐบาลชุดนี้ คือ ข้าวยากหมากแพง ส่วนร้อยละ 42 .2 ไม่คิดเช่นนั้น และโพลร้อยละ 61-7 ระบุ ราคาอาหาร ข้าวแกงประจำวัน เป็นปัญหาอันดับแรก ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขให้เห็นผลภายใน 1 เดือน ก่อนการยุบสภา ส่วนร้อยละ 60.8 ระบุ ต้องแก้ปัญหาราคาน้ำทันปาล์ม ส่วนผลสำรวจต่อคำถามที่ว่า อยากได้รัฐบาลแบบไหน ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ โดยร้อยละ 74.4 อยากได้รัฐบาลที่เก่งและเร็ว ในการแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน