ผอ.ความปลอดภัย ยันลมจากญี่ปุ่นไม่ถึงไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวศิริรัตน์ พีรมนตรี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย จากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์ ในประเทศไทย กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเฝ้าระวังตั้งแต่เกิดเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น ระเบิดมาอย่างต่อ
เนื่อง โดยมีการเฝ้าระวัง 3 เรื่อง คือ เรื่องอากาศ เรื่องอาหาร และเรื่องการตรวจคน

สำหรับสถานที่ติดตั้งระบบวัดรังสีแกมมาในอากาศมี 8 แห่ง ทั่วประเทศ คือที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี และจะย้ายไปตั้งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 2554 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา สถานีวิจัย
และฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ส่วนเรื่องอาหาร จะมีการตรวจการปนเปื้อนของอาหาร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และเรื่องตรวจคนว่ามีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนมาด้วยหรือไม่ ซึ่งจะมีการตรวจในขั้นต้นที่สนามบินก่อน ต่อจากนั้นหากยังไม่แน่ใจ จะมีการตรวจแบบละเอียดอีกครั้ง

ทั้งนี้ จากการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี ที่ได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าตรวจสอบจากพยากรณ์อากาศในขณะนี้ ยังไม่มีแนวโน้มว่า ลมจากประเทศญี่ปุ่นจะพัดมาถึงประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย