ดุสิตโพลคนเชื่อซักฟอกจบการเมืองยังแตกแยก

ดุสิตโพลคนเชื่อซักฟอกจบการเมืองยังแตกแยก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม โดยประเด็นในการอภิปรายส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจ ราคาสินค้า การทุจริตโครงการต่างๆ และการสลายการชุมนุมของรัฐบาล เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ