คนสตูลจ่อร้องนายก21มีค.ช่วยแก้ราคายางฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินิจ เกาวโต ตัวแทนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพารา อ.ท่าแพ จ.สตูล กล่าวว่า ขณะนี้ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็น ฝนตก และที่สำคัญราคายางตกต่ำ จึงอยากฝากสื่อมวลชนไปยัง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ในเรื่องของการสนับสนุนสถาบันของการเกษตรและแปรรูปยางพารา การแก้ไขปัญหาราคาของยางพารา ที่ตกต่ำ และการยกเลิกข้อความใน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ปฏิเสธข้อความการใช้เงินจากกองทุนแต่ให้รัฐจัดสรรงบประมาณประจำปีทุกปี

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 21 มี.ค. นี้ ชาวสวนยางทั่วประเทศ จะเดินทางเข้า กทม. เพื่อเป็นแกนนำชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยจำกัด (ชสยท.) จะไปยื่หนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ตามข้อเรียกร้อง และให้ปรับราคายางพาราสูงขึ้น ขณะที่ประชาชนทั่วไป ก็วิงวอนให้รัฐบาลให้สูงร้อยกว่าบาทขึ้นไปเช่นเดิม