พิภพชี้ รัฐบาลไหนก็โกงต้องมีทางเลือกใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการชุมนุมของกุล่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ในขณะนี้ ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดย นายพิภพ ธงไชย แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้กล่าวปราศรัยบนเวที ว่า ปัจจุบันนั้นการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลตรวจสอบได้ยาก เนื่องจากมีการทำกันเป็นกระบวนการ และต่างฝ่ายเป็นฝ่ายที่มีอำนาจด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการอภิรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านที่ผ่านมานั้น ก็ไม่สามารถอภิปรายฯ และชี้ให้เห็นถึงการทุจริตที่แท้จริง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทุจริตน้ำมันปาล์มที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ ฝ่ายค้านก็ไม่สามารถเรื่องนี้มา
เป็นประเด็นได้ รวมถึงประเด็นที่รัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลว อันจะนำไปสู่การเสียดินแดน เนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็มีประเด็นที่หักล้างกัน เพราะทั้งพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งถือเป็นพรรครัฐบาลทั้งคู่ ต่างก็มีส่วนผิดด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย เพราะฉะนั้นตนเห็นว่า ต่อให้มีการสลับให้เป็นรัฐบาล ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชายแดนได้อย่างแน่นอน นอกจากประชาชนจะมีทางเลือกใหม่ ขณะเดียวกันยังมองด้วยว่า ในสนามการเลือกตั้งปัจจุบันนั้น ก็ไม่สามารถได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นปัญหาที่ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขได้