เกษตรกรวอนภาครัฐช่วยเหลือเพลี้ยแป้งระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปฐม จันทร์ดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ได้เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเพลี้ยแป้ง ในมันสำปะหลังอย่างหนัก ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ของ ต.จรัส ปลูกมันสำปะหลังมาก
กว่าครึ่งหนึ่งของ อ.บัวเชด วอนภาครัฐ เร่งให้การช่วยเหลือด่วน ก่อนเสียหายหนัก เพราะส่วนใหญ่ เกษตรกรยากจน ไม่มีเงินที่จะซื้อสารเคมีในการกำจัดแมลง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด