สธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ อสม.ปี 2554

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการบริหารชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวมทั้ง อสม.ดีเด่นระดับชาติ ตั้งแต่ปี 2540 - 2552 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ภาคต่างๆ ร่วมงานกว่า 4,000 คน โดยในการนี้ มีการพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ อสม.ดีเด่น และรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2554 โดย นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ อสม. 11 สาขา

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม อสม.มีวินัย รวมใจใส่หมวกกันน็อก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยจะให้ อสม. ที่มีกว่า 1,000,000 คน สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ขณะขับขี่รถจักยานยนต์