นายกรู้แล้วUSA-UNโจมลิเบีย-เร่งช่วยคนไทย

นายกรู้แล้วUSA-UNโจมลิเบีย-เร่งช่วยคนไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขณะนี้ตนทราบว่า กรณีที่สหรัฐอเมริกา พร้อมกำลังของประเทศสหประชาชาติ ถล่มประเทศลิเบีย แต่เหตุที่เกิดขึ้นนั้น เกิดทางภาคเหนือของลิเบีย ซึ่งแรงงานไทยได้อพยพออกมาแล้ว แต่จะเหลือก็
เพียงผู้ที่สมัครใจอยู่ต่อเท่านั้น เพราะอยู่มานานจึงมีความผูกพัน และไม่ทราบมีจำนวนเท่าใด ขณะที่หากถ้ายังต้องการกลับไทย ก็ยังสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ เช่นเดียวกับคนไทยในประเทศเยเมน ด้วย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงราคาสินค้าที่เพิ่มสูงในขณะนี้ว่า ให้กระทรวงพาณิชย์ไปควบคุมการดูแลราคาสินค้า ซึ่งตนยอมรับว่า ราคาต้นทุนแพง ก็ต้องเพิ่มราคาสินค้า และจะให้ขาดต้นทุนไม่ได้ เพราะจะเป็นภาระต่อประชาชน ขณะเดียวกัน ต้องอิงกับราคาตลาดโลกด้วย อย่างไรก็ตาม หากสินค้าใดต้องขึ้นราคา ก็จะต้องดูเป็นรายสินค้าไป