หาแนวทางดูแลพระต่างด้าวประพฤติไม่เหมาะสม

หาแนวทางดูแลพระต่างด้าวประพฤติไม่เหมาะสม

หาแนวทางดูแลพระต่างด้าวประพฤติไม่เหมาะสม เกี่ยวกับ พระสงฆ์ต่างด้าว

thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ มหาเถรสมาคม เตรียมวางมาตรการดูแลพระสงฆ์ชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น หลังพระสงฆ์ต่างด้าวกว่า 300 รูปมีประพฤติไม่เหมาะสม จนถูกชาวบ้านร้องเรียน และตำรวจนำกำลังเข้าจับที่วัดตะล่อม เขตภาษีเจริญ

(20 มี.ค.) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชี้แจงว่า พระสงฆ์ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดก่อน จากนั้นจะต้องทำหนังสือแจ้งให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทำหนังสือรับรองและแจ้งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอต่ออายุวีซ่า

แต่พระสงฆ์ต่างด้าวที่วัดตะล่อมไม่ได้ผ่านขั้นตอนนี้ เพราะส่วนหนึ่งแจ้งว่า มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 2 สถาบันสามารถออกหนังสือรับรองให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทันที จึงเห็นว่า ช่องว่างนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าประเทศได้จึงควรมีการแก้ไขระบบใหม่

นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของพระสงฆ์ต่างชาติที่วัดตะล่อม เบื้องต้นพบว่า มีผู้แอบแฝงเป็นพระเข้ามาโดยไม่มีเอกสารหลักฐาน 8 คน จึงให้ลาสิกขาบทและผลักดันออกนอกประเทศแล้ว

ส่วนช่วงเวลาในการออกบิณฑบาตอาจจะต้องมีการกำชับถึงความเหมาะสมมากขึ้น เพราะพระสงฆ์ในประเทศไทยและต่างชาติมีความแตกต่างกัน

สัปดาห์หน้ามหาเถรสมาคมจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของพระสงฆ์ต่างชาติได้ทั้งหมด จากนั้นจะส่งหนังสือไปถึงเจ้าคณะผู้ปกครองให้ทราบเรื่อง และ เตรียมหาแนวทางการดูแลพระต่างชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะแต่ละปีจะมีพระสงฆ์ต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ มหามกุฏราชวิทยาลัยปีละกว่า 2,000-3,000 รูป

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด