ชาวเชียงใหม่ ชมความงาม ดวงจันทร์ใกล้โลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ช่วง 02.00 น. เป็นเวลาที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุด หรือ ซูเปอร์มูน ทำให้มองเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่มากกว่าปกติ ประมาณ 14 % และสว่างมากขึ้น 30 % ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ 18 ปี โดยดวงจันทร์
จะอยู่ห่างจากโลกเพียง 356,577 กิโลเมตร เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ซูเปอร์มูน ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ เช่น ที่ จ.เชียงใหม่ ได้พากันออกมาชมความงามของดวงจันทร์ นอกจากนี้ ยังได้นำไม้ไปเคาะตามต้นผลไม้ เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่า จะทำให้ผลดกและมีขนาดใหญ่