ทีมสุขภาพจิตบินช่วยคนไทยในญี่ปุ่นคืนนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานันท์ จิตแพทย์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 1 ใน 2 จิตแพทย์ ของทีมสุขภาพจิต ที่กรมสุขภาพจิตส่งไปปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น เปิดเผย ถึงการเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางในคืนนี้ ว่า ทีมสุขภาพจิตทั้ง 5 คน จะใช้ประสบการณ์จากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในประเทศไทย เป็นแนวทางในการดูแลจิตใจคนไทยในญี่ปุ่น ซึ่งกำลังมีภาวะเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเมื่อเดินทางไปถึง จะต้องมีการประเมินและวางแผนการทำงานอีกครั้ง กับสภาพสถานการณ์จริง ซึ่งทีมสุขภาพจิต จะเข้าไปให้คำแนะนำในการจัดการกับความเครียดอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศญี่ปุ่น ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมแรกที่เดินทางไปประเมินสถานการณ์ เพื่อรายงานกถึงความจำเป็นที่จะส่งทีมแพทย์ไปเพิ่มเติม โดยเพิ่งได้รับยืนยันภารกิจ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ขณะที่สิ่งที่จะเตรียมไปนั้น ประกอบด้วยเอกสารทางวิชาการ และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมในการช่วยเหลือคนไทยมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ทีมสุขภาพจิตที่จะเดินทางไปครั้งนี้ ประกอบด้วยจิตแพทย์ 2 คน พยาบาลจิตเวช 2 คน และนักจิตวิทยา 1 คน เตรียมออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลาประมาณ 22.00 น. คืนนี้