แดงหนองคาย-อุดรร่วมจัดกิจกรรมคู่ขนาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางยุวเรศ โครตชมภู ประธาน นปช.หนองคาย กล่าวว่า การชุมนุมของคนเสื้อแดงในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครขณะนี้เสื้อแดงหนองคาย เดินทางถึงกรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว กำลังทยอยเข้าจุดรวมพลในการจัดกิจกรรม ของ จ.หนองคาย ได้จัดส่งคนเสื้อแดงร่วมกิจกรรม 400 คน แต่ละคนนั้น เดินทางไปตามรถที่ทางกลุ่มจัดไว้ให้จากประสบการณ์ในการเดินทาง เมื่อครั้งที่ผ่านมา ในการร่วมกิจกรรมใหญ่ของคนเสื้อแดงที่กรุงเทพฯ ทำให้คนเสื้อแดงหนองคาย ทราบแล้วว่า เมื่อร่วมชุมนุมที่กรุงเทพฯ จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ในครั้งนี้ก็ได้มี
การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น จึงทำให้คนเสื้อแดงหนองคาย มีความพร้อมมากในวันนี้

ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนเสื่อแดงหนองคายบางส่วน เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเสื้อแดงอุดรธานี ซึ่งจัดกิจกรรมคู่ขนานอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ซึ่งมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจากส่วนกลาง มาร่วมด้วยจำนวนมากเช่นกัน และพื้นที่อำเภอเพ็ญอุดรธานี กับ จ.หนองคาย นั้น มีพื้นที่ติดกัน จึงทำให้มีการทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง