ส.อ.ท.หนุนลดภาษีนิติบุคคลแลกขึ้นค่าแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการรับได้กับแนวคิดของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่จะลดการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล เพื่อแลกกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยหากมีการปรับลดภาษีที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ร้อยละ 18-20 ก็จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการปรับขึ้นค่าแรง โดยการปรับขึ้นค่าแรงนั้น ควรมีการพิจารณาผ่านกลไกของไตรภาคี อีกทั้งเห็นด้วยที่รัฐบาลจะมีการปรับองค์กฎหมาย เพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวให้เกิดความถูกต้อง

นอกจากนี้ เห็นด้วยที่รัฐบาลจะมีการยกเลิกการควบคุมราคาสินค้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านกลไกตลาดที่ถูกต้อง