นายกเรียกกรอ.หารือผลกระทบญี่ปุ่น20มี.ค.

นายกเรียกกรอ.หารือผลกระทบญี่ปุ่น20มี.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค. นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. โดยได้มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ประเมินผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติสินามิ ประเทศญี่ปุ่น ว่า มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร โดยขอให้ภาคอุตสาหกรรม จัดทำรายละเอียดข้อมูลเสนอต่อภาครัฐ เพื่อหาแนวทางรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กับปัจจุบัน และอนาคต

อย่างไรก็ตาม จากการทราบข้อมูลในเบื้องต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น อาจส่งผลกระทบต่ออุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจชะงักลงชั่วคราว