ชาวนาพิจิตรเจ๊งหมดตัวเจอพันธุ์ข้าวปลอม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผย ภายหลังร่วมกับชาวนาตัดข้าวพันธุ์ปนในแปลงนาสาธิต ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ซึ่งทำแปลงพันธุ์ข้าวปลูกต้นแบบ โดยกล่าวถึงภัยพิบัติของชาวนาพิจิตร ที่เกิดจากใช้พันธุ์ข้าวปลูกปลอม ว่า ล่าสุด พบชาวนา อ.โพทะเล 22 ราย ที่ไปซื้อพันธุ์ข้าวปลูก จากสหกรณ์ที่อยู่ใกล้บ้าน จำนวน 310 กระสอบ หรือ 7,750 กิโลกรัม วัตถุประสงค์ต้องการซื้อพันธุ์ข้าวปลูกที่เป็นข้าวหนักอายุ 115 วัน ซึ่ง ผลผลิตจะสามารถเข้าโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลได้ แต่ปรากฏว่า ปลูกข้าวได้แค่ 50 วัน ต้นข้าวกลับออกดอกออกรวง จึงรู้ว่าถูกหลอกเสียแล้ว คิดเป็นพื้นที่เสียหายเกือบ 2,000 ไร่ กว่า 1,000 ตัน โรงสีรับซื้อราคาต่ำ และเข้าโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลไม่ได้ ร้องทุกข์จะเอาเรื่องกับสหกรณ์ที่ขายพันธุ์ข้าวปลูกให้ ก็รับสารภาพว่า ซื้อพันธุ์ข้าวปลูกมาจากสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งใน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ที่ไว้วางใจกันไม่นึกว่าสหกรณ์ด้วยกันจะหลอกลวงกันเอง สุดท้ายความทุกข์ทั้งปวงก็ตกอยู่ที่ชาวนา และกลายเป็นปัญหาบานปลายอยู่ใน จ.พิจิตร ขณะนี้

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ประสานงานกับสหกรณ์ จ.พิจิตร และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ลงพื้นที่กวาดล้างผู้จำหน่ายพันธุ์ข้าวปลอมอย่างจริงจัง แต่ในส่วนของชาวนานั้น ก็กำลังเร่งดูข้อระเบียบราชการ ว่า จะหาวิธีเยียวยาได้อย่างไร อีกทั้ง จะประสานกับสำนักงานอัยการ จ.พิจิตร ใช้ข้อกฎหมาย เพื่อฟ้องร้องทางแพ่งกับสหกรณ์ต้นตอที่ผลิตข้าวปลอม ที่มาจาก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อีกทั้งจะต้องเร่งติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวนา รู้วิธีแยกแยะพันธุ์ข้าวปลูกระหว่างของจริงกับของปลอม