เปิดโครงการปูกระเบื้องถ.สายกลางสนามหลวง

เปิดโครงการปูกระเบื้องถ.สายกลางสนามหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 และ นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกันเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ปูกระเบื้องบริเวณถนนสายกลางท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ราษฎร์รวมใจ
ใต้เบื้องพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน โดยแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวเปิดงานว่า โครงการดังกล่าว เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปรียบเสมือนการเตรียมลาดพระบาทถวายพระองค์ อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงการบูรณาการการทำงานครั้งแรก ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ ปรับปรุงสถานที่สำคัญของชาติ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกองทัพภาคที่ 1 โดยจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวง ให้กลับคืนสู่ความงดงาม พร้อมรับงานพระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูกระเบื้อง ถนนสายกลางท้องสนามหลวง เนื้อที่กว่า 4,200 ตารางเมตร
ซึ่งจะใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในคราวเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง