C130บินโตเกียวช่วยผู้ประสบภัยคืนนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ต.มณฑล สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยความคืบหน้า การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น ว่า ในเวลา 22.00 น. คืนนี้ เครื่องบิน C130 จำนวน 2 ลำ ของกองทัพอากาศ จะนำ
สิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทาน อาทิ ผ้าห่มจำนวน 20,000 ผืน เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยจะใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 12 ชั่วโมง เนื่องจาก เป็นเครื่องบินใบพัด ที่ต้องแวะเติมน้ำมัน โดยคาดว่า จะเดินทางถึงสนามบินโยโกตะ ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา ในกรุงโตเกียว ที่อนุญาตให้ไทย นำเครื่องลงจอดได้วันพรุ่งนี้ จากนั้น ทางสถานทูตไทย ในกรุงโตเกียว จะนำรถมาบรรทุกสิ่งของกลับ เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่วนในวันพรุ่งนี้ เวลาเดียวกัน C130 อีก 1 ลำ จะออกเดินทาง เพื่อนำสิ่งของไปให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับพร้อมเครื่องบินของกองทัพอากาศนั้น ทางสถานทูตจะเป็นฝ่ายประสานมาอีกทีหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสาน พร้อมระบุว่า เครื่องบินของกองทัพอากาศนั้น พร้อมนำคนไทยกลับมาประเทศ หากได้รับการประสาน เนื่องจากขากลับเครื่องว่าง โดย 2 ลำแรก สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ลำละ 100 คน ส่วนอีกลำที่จะเดินทางในวันพรุ่งนี้ เป็นเครื่องบินลำสั้น บรรจุได้ 80 คน รวม 3 ลำ สามารถรับคนไทยกลับได้ 280 ราย