ฝ่ายค้านอภิปรายฯนายกบริหารงานล้มเหลว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไชยา พรหมมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยกล่าวหาว่า บริหารราชการล้มเหลว ส่งผลเสียหายให้กับบ้านเมือง ประชาชนเกิดความยากจน พร้อมทวงถามถึงสัญญา
99 วัน ทำได้จริง ที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศที่จะยกเลิกการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ว่า จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถทำได้ ตรงกันข้าม มีการจัดเก็บมากกว่าทุกรัฐบาล นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า รัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการสลายการชุมนุมทางการเมือง จนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจัดลำดับให้ประเทศไทย อยู่ในลำดับเดียวกับประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง พร้อมชี้ว่ารัฐบาลชุดนี้ ดำเนินการ 2 มาตรฐาน กับผู้ชุมนุมทางการเมือง 2 กลุ่ม รวมทั้ง ไม่จริงใจกับการสร้างความปรองดองในประเทศ