พิจิตรจัดแข่งเรือยาวกระตุ้นนักท่องเที่ยว

พิจิตรจัดแข่งเรือยาวกระตุ้นนักท่องเที่ยว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำใหญ่อันดับ 3 ของประเทศไทย ซึ่งใช้เป็นพื้นที่แก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งหลังจาก 5 วัน ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฝนหลงฤดูทำให้มี
ฝนตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งแต่เดิมน้ำในบึงสีไฟ ก็เริ่มมีปริมาณลดลง แต่หลังจากได้น้ำฝน จึงทำให้มีปริมาณน้ำเติมเต็มในบึงสีไฟ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ประกอบกับวันนี้เป็นวันท้องถิ่นไทย จึงได้ถือโอกาสจัดการแข่งขันเรือยาว
ประเภท 12 ฝีพาย ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของชาวพิจิตร ที่โดยปกติจะแข่งขันกันเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก คือ ต้นเดือนกันยายน ณ สนาม ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง

แต่ในวันนี้ถือเป็นนัดพิเศษ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ในวันที่พายุฝนหลงฤดู จัดการแข่งขันเรือยาวขึ้นในบึงสีไฟ โดยมีท้องถิ่นต่างๆ ส่งฝีพายเข้าแข่งขันชิงเจ้าความเร็วในสายน้ำที่เย็นฉ่ำ กว่า 20 คู่ ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้จากฝนหลงฤดู ที่หลงมาตกในช่วงกลางฤดูร้อน เช่นนี้ ให้ได้เย็นใจ