ธปท. จับตาค่าเงินเยนหลังแข็งค่าขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในขณะนี้ ยังคงต้องจับตาดูผลกระทบสถานการณ์ทางประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพราะความผันผวนของตลาด
การเงิน ในภูมิภาคในช่วงนี้ โดยเฉพาะ การเคลื่อนไหวของค่าเงินเยน ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยค่าเงินเยน ปรับแข็งค่าขึ้นมาอยู่ 76 เยนต่อดอลลาร์ จาก 79 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ในรอบเกือบ
16 ปี ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ ธปท. ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ทาง ธปท. กำลังรวบรวมข้อมูล และประเมินผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ในหลายๆ ด้าน มีความรุนแรงมากกว่าที่ ธปท. เคยประเมินไว้ โดยเฉพาะ สถานการณ์การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ว่า ทางการญี่ปุ่น จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่ โดยจะนำเสนอต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม นี้