ททท.จัดงานท่องเที่ยวปิดเทอมเปิดทัวฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ ยูเน็ตเวิร์ค ทีวี จัดโครงการปิดเทอม เปิดทัวร์ ยูเน็ตเวิร์ค ปีที่ 2 ตอน เที่ยวเกาะเพาะปะการัง ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการในปีที่ 2 ภายใต้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศอย่างยั่งยืน ตามแคมเปญเที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน ทั้งนี้จะมีกิจกรรมจัดการแข่งขันประกวดการออกแบบปะการังเทียม ชิงรางวัลทุนท่องเที่ยว รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยนิสิต นักศึกษา ต้องรวมกลุ่มสมาชิก 5 คน ร่วมกันออกแบบปะการังเทียม ที่นำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาเดินทางท่องเที่ยว 50,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้ทุน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้ทุน 20,000 บาท