กลุ่มควันพุ่งจากบ่อคลุมเตาปฏิกรณ์ญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น เผย พบกลุ่มควันออกมาจากอาคารคลุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หมายเลข 2 ที่ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ - ไดอิจิ

สำหรับสาเหตุการณ์ เกิดกลุ่มควัน ทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า อาจมาจากบ่อเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว หรือ จากการระเบิดในแหล่งเก็บน้ำระบายความร้อนฉุกเฉิน