พิจิตร ถวายสักการะ ร.5 วันท้องถิ่นไทย

พิจิตร ถวายสักการะ ร.5 วันท้องถิ่นไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 102 แห่ง ของ จ.พิจิตร ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้ง "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองไปยังท้องถิ่น และการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

สำหรับกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ในวันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมขึ้นหลายประเภท ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และการแข่งขันกีฬา สร้างความรักความสามัคคีท้องถิ่นไทย