เทปโกหวังระบบหล่อเย็นเตา2ทำงานคืนนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทโตเกียว อิเล็กทริก เพาเวอร์ หรือ เทปโก เชื่อว่า โอกาสที่จะระบายความร้อนได้สำเร็จนั้น เนื่องจาก สามารถเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าภายนอกไปยังระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์ หมายเลข 2 ได้สำเร็จแล้ว รวมทั้ง เทปโก ยังเชื่อว่า เตาปฏิกรณ์ หมายเลข 3 มีระดับความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสี ที่แพร่กระจายสู่บรรยากาศลดลง หลังจากที่ทางการญี่ปุ่นใช้เฮลิคอปเตอร์ , รถดับเพลิง และสายฉีดน้ำของตำรวจ ฉีดน้ำเข้าใส่เตาปฏิกรณ์ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยจาก สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ที่ได้เปิดการแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนทั่วโลก ได้ยืนยันว่า สถานการณ์นิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ยังคงสภาพเดิม และไม่ได้เลวร้ายเพิ่มขึ้น