หอการค้าแนะทบทวนลงทุนไฟฟ้านิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยควรที่จะทบทวนแนวคิดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ว่า ยังคงมีความจำเป็นหรือไม่ หรือจะพิจารณาเร่งกำลังการผลิตพลังงานจากพลังงานชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นการทดแทนความต้องการใช้ในระยะยาว อีก 20-30 ปี ข้างหน้า

นอกจากนี้ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังกล่าวด้วยว่า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย หลังประเทศญี่ปุ่นประสบภัยพิบัตินั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถส่งผลกระทบได้ ทั้งการส่งออกและการลงทุน โดยจะต้องรอ
ให้ทางประเทศญี่ปุ่น ปรับตัวสักระยะ และประเทศไทยในขณะนี้ ควรที่จะให้การช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นมากกว่า ประเมินความเสียหาย