น้ำในเขื่อนลำปางยังพอใช้โชคดีมีฝนตกลงมา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีรชัย วราภาสกุล ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บ น้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำรวมกัน มีทั้งสิ้น 218 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างทั้งหมด โดยปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม มีปริมาตรน้ำในอ่าง 132 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างทั้งหมด ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลม อำเภอเมือง มีปริมาตรน้ำในอ่าง 86.5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่าง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล 2 วันที่ผ่านมา ถือว่าฝนตกลงในพื้นที่ เหนือเขื่อนกิ่วลมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลมเพิ่มขึ้นแล้ว 2 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 216 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนการระบายน้ำของเขื่อน ยังสามารถระบายน้ำให้พอเพียงกับการเพาะปลูก ในพื้นที่ตอนล่าง ซึ่งมีมากกว่า 1 แสนไร่ ทั้งนี้ หากมีฝนตกลงมาเหนือเขื่อน ก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร