สุเทพแจงไม่โกงส่งออกยางจ่อชงครม.ปรับราคา

สุเทพแจงไม่โกงส่งออกยางจ่อชงครม.ปรับราคา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ชี้แจงกรณีที่ นายพีรพันธุ์ พาลุสุ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย อภิปรายเรื่องการทุจริตในเรื่องการปรับปรุงการเก็บเงิน CESS ภาษีเงินสงเคราะห์ หรือ เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ที่เก็บ
จากการส่งออกยางพารา ที่กล่าวหาว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดย นายสุเทพ ยืนยันว่าไม่มีการทุจริตกับการเก็บเงินอัตราใหม่ เพราะเป็นเรื่องที่ คณะกรรมการนโยบายยางพาราแห่งชาติ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ โดยมองว่า คุ้มค่าที่ใช้เป็นทุนในการสนับสนุนเกษตรกร ให้ดูแลและเพิ่มการปลูกยางพาราส่งออกให้เป็น 1 ในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งนี้ ความต้องการยางพารา ในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น ตนก็ต้องการให้เงินดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้มีการปลูกยางมากยิ่งขึ้น และหากมีเงินกองทุนมากพอก็เตรียมจัดระบบสวัสดิการให้ชาวสวนยางรายเล็ก ผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนกรีดยาง ได้รับเงินบำนาญ เมื่อเป็นผู้สูงวัยในอนาคตด้วย พร้อมกันนี้ นายสุเทพ ยังกล่าวอีกว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เสร็จสิ้น จะยืนยันนำตัวเลขราคาที่ชัดเจนมาแสดงให้ทุกคนได้ทราบว่า ไม่มีการทุจริตจริง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายยางพาราแห่งชาติ ก็ยังมีหน่วยงานเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ดังนั้น จึงมีความเชื่อใจต่อกันว่า ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสอย่างแน่นอน